GSM 693 377 692
EXECUTIVE COACHING
Coaching menedżerski

Coaching menedżerski
• Coaching organizacyjny
• Coaching efektywnej organizacji
• Coaching transformacyjny
• Coaching kompetencyjny

Przykładowe działania:

• doskonalenie konkretnej umiejętnosci lub zbioru specyficznych umiejętności - stworzenie przestrzeni do autorefleksji, poznania i wykorzystania posiadanych zasobów, odpowiedzi na kluczowe dla Klienta pytania
• zwiększenie skuteczności wykorzystywania posiadanych kompetencji
• wyznaczanie celów zawodowych
• równowaga między życiem zawodowym i prywatnym
• poprawa relacji interpersonalnych
• wypalenie zawodowe
• delegowanie zadań
• motywowanie pracowników
• strefy wpływu
• wsparcie menedżerów w czasie restrukturyzacji, transformacji, zmiany
• rozwiązywanie konfliktów
• zarządzanie zmianą
• budowanie zespołów projektowych
• motywowanie zespołu
• leadership


Stare, arabskie przysłowie mówi: „MAMY TYLKO JEDNE USTA I DWOJE USZU”.      Jest to fakt, z którym nie można dyskutować, a jednak w praktyce proporcje są odwrócone. Tezę tą potwierdza codzienne życie zawodowe oraz rodzinne. Znamienne jest, że nie trzeba przeprowadzać serii badań, aby się o tym przekonać. Wystarczy przez chwilę zostać obserwatorem i jak przysłowiowa mucha na ścianie przyjrzeć się prowadzącym rozmowy. Nie chcę dyskutować o jakości tych komunikatów, bo w tej sytuacji, byłoby to przysłowiowe „kopanie leżącego”. Co więc nam pozostaje? Bierne przyglądanie się? A może godzenie się z tym stanem rzeczy? Rozwiązanie jest proste i...

Czytaj więcej

Co jest niezawodnym sposobem na sprawdzenie zespołu? Na to pytanie chce znać odpowiedź prawie każdy menedżer, lider, kierownik. Co się dzieje gdy w organizacji pojawiają się zmiany, restrukturyzacje, innowacje? Rodzi się opór. Opór jest mechanizmem obronnym, który pojawia się w momencie zaburzeń w dotychczas funkcjonującym środowisku. Czy jest czymś złym? Nie, nawet wskazanym, bo to oznacza że zmiana została zauważona, a środowisko ma szansę na nową adaptację. Szansa, to nie jest jeszcze skutecznie wprowadzona zmiana. Zlekceważenie oporu to pierwszy z kardynalnych błędów jaki popełniają zarządzający zespołami. Nadanie mu rangi niedojrzałej reakcji na wprowadzenie zmian, tylko...

Czytaj więcej